Hôm nay :

[giaban][/giaban]

[tomtat] DÂY RÚT NHỰA SỬ DỤNG NGOÀI TRỜI
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]



















[giaban][/giaban]

[tomtat] DÂY RÚT NHỰA GHI CHÚ 2.5X100mm
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]




lạt nhựa có bảng ghi chú thích
Dây rút nhựa có bảng ghi chú















[giaban][/giaban]

[tomtat] DÂY RÚT NHỰA MÀU 3.6x200mm (Bộ 7 màu)
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]




lạt nhựa màu có đánh số, phân loại hàng hóa
dây rút nhựa màu 3.6x200 có đánh số















[giaban][/giaban]

[tomtat] DÂY RÚT NHỰA MÀU 2.5x100mm (Bộ 7 màu)
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]




dây thít nhựa màu đánh dấu gia cầm, phân loại hàng
Bộ dây rút nhựa màu 2.5x100mm, có đánh sẵn số















[giaban][/giaban]

[tomtat] DÂY RÚT NHỰA CỐ ĐỊNH HỒ CHÍ MINH
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]




dây rút nhựa treo cố định đường ống
















[giaban][/giaban]

[tomtat] DÂY RÚT NHỰA THÁO ĐƯỢC TẠI HỒ CHÍ MINH
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]




Dây rút nhựa tháo được tại sài gòn
Dây rút nhưa tháo được dễ dàng sử dụng















[giaban][/giaban]

[tomtat] DÂY RÚT NHỰA, DÂY THÍT NHỰA ĐA DẠNG MẪU MÃ
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]




Dây thít nhựa màu gói hàng

Dây rút nhựa, lạt nhựa đa dạng màu sắc và công dụng
















Về đầu trang