Hôm nay :

[giaban][/giaban]

[tomtat] QUE HÀN NHÔM LÕI THUỐC 2mm x 500mm -SIÊU TIỆN LỢI
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]
Dây hàn nhôm lõi thuốc 50cm
Que hàn nhôm lõi thuốc cực kỳ tiện lợi[giaban][/giaban]

[tomtat] QUE HÀN THAU S221- Phân phối tại Thủ Đức, Gò Vấp, Quận 2, Quận 9
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]Que hàn thau, hàn két nước, hàn tủ lạnh S221 phân phối tại Thủ Đức, Gò Vấp, Quận 2, Quận 9
Que hàn thau, hàn đồng S221
[giaban][/giaban]

[tomtat] QUE HÀN NHÔM 4043- Phân phối tại Thủ Đức, Gò Vấp
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85
Email: kimhaimetal@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]

Que hàn nhôm 4043  hàn khò
Que hàn nhôm 4043
[giaban]Liên hệ 0909.630.869[/giaban]

[tomtat] QUE HÀN NHÔM 5356- Phân phối tại Thủ Đức, Gò Vấp
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85
Email: kimhaimetal@gmail.com
Web: www.thietbiniemphong.com[/tomtat]

[kythuat]

Que hàn Tig nhôm 5356- Phân phối tại Thủ Đức, Gò Vấp
Que hàn nhôm 5356-Phân phối tại Thủ Đức,Gò Vấp

[giaban][/giaban]

[tomtat] QUE HÀN NHÔM ER4047- Phân phối tại Thủ Đức, Gò Vấp
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85
Email: kimhaimetal@gmail.com

[/tomtat]

[kythuat]
Que hàn nhôm 4047 hàn gió đá, hàn khò tại Thủ Đức, Gò Vấp
Que hàn nhôm ER4047


Về đầu trang