Hôm nay :

[giaban][/giaban]

[tomtat] THUỐC HÀN ĐỒNG (HÀN THE) 
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]


[kythuat]
Thuốc hàn đồng sử dụng cho que đồng 
[giaban][/giaban]

[tomtat] THUỐC HÀN NHÔM (BỘT HÀN NHÔM) 
Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]


[kythuat]
Bột hàn nhôm tạo ngấu mối hàn
[giaban][/giaban]

[tomtat] QUE HÀN NHÔM LÕI THUỐC 2mm x 500mm -SIÊU NHẸ LỬA

Giá: Liên hệ 0909.630.869
Skype: vuquan85 (Harvey)
Email: kimhai.technic@gmail.com

[/tomtat]


[kythuat]
Dây hàn nhôm lõi thuốc 50cm
Que hàn nhôm lõi thuốc hàn két nước, giàn lạnh
Về đầu trang